Verborgen erfenissen


Recensie Verborgen erfenissen door Pierre Peeters:
Een op waarheid gebaseerd familieverhaal.
Hoe een politieke mening een familie generatie na generatie blijft achtervolgen!

Het verhaal begint in 2008, het jaar waarin Hank Beek stervende is en zijn dochter op zijn eigengereide wijze, autoritair, dwingend, geen tegenspraak duldend…, opeist om naar hem toe te komen en hem bij te staan in zijn laatste levensdagen. Christel wil in eerste instantie hier niet op ingaan, maar bezwijkt dan toch onder vaders druk.

De auteur laat ons vervolgens chronologisch deel uitmaken van de beklijvende familiegeschiedenis van de familie Beek-Friedrichs, die wordt verteld vanuit het perspectief van Christel, dochter van Liesel Friedrichs en Hank Beek.

Liesels vader – met wie ze een heel goede band heeft – overlijdt en in de dagen, maanden en jaren die volgen, kan ze niet overweg met haar moeder, met haar beslissingen, met haar meningen, met haar sterke adoratie voor Hitler… Liesel wordt overduidelijk gehaat en rebelleert, wat als gevolg heeft dat haar leven als het ware een kleine hel wordt. Wanneer Liesel verneemt dat zij werd geadopteerd, gaat ze meer en meer in tegen haar (stief)moeder en laaien de spanningen en woedes geregeld hoog op.

Tijdens de oorlog koppelt Liesels (stief)moeder haar met Hank. Liesel wil onder het juk van haar moeder uit en gaat het huwelijk aan. Tot haar ontzetting stelt zij dan vast dat Hank en zijn familie notoire brood-NSB-ers zijn en komt ze van de regen in de drup terecht.

Waar Hank eerst lief, charmant, voorkomend, begrijpend…tegenover haar was, verandert hij in een dwingeland, wordt zij kort gehouden, moet zij hem gehoorzamen, kan ze zich niet ontplooien…

Zal Liesel haar rug kunnen rechten en haar (huwelijks)problemen de baas kunnen?
Zal zij zich kunnen afzetten tegen de NSB-waarden?
Zal zij kunnen uitkomen voor haar idealen en waarden en deze ook behouden?
Zal zij de oorlog overleven en hoe?
Zal zij…

Annelies Kok heeft op een mooie, kordate, niets verhullende manier van schrijven. Verborgen erfenissen is een verrassend, meeslepend, aangrijpend verhaal. Dit waargebeurde verhaal gata over Christel (Anne in het echte leven) en haar familie. De auteur heeft een mooie, stilistische en beschrijvende schrijfstijl. 

De oorlog, de Jodenhaat, de NSB-ers zijn de rode draad in dit verhaal, daar tegenover de leefomstandigheden en de ontplooiing van Liesel als kind, als jong gehuwde en als vrouw tout-court!

Naast een familiekroniek is het boek echter ook een psychologisch verhaal, een gevecht tussen ‘liefhebbende’ mensen dat uitmondt in haat, nijd en wantrouwen. De ondergeschikte rol van de vrouw wordt ook haarfijn uit de doeken gedaan: onderdanig zijn aan de man, huisje en tuintje onderhouden, kinderen baren en grootbrengen. Meer leek er niet in te zitten, maar dat was buiten de sterke wil van Liesel gerekend. Een vrouw die uiteindelijk noodgedwongen voor zichzelf opkomt, daarbij tegen muren aanloopt, maar haar leven toch enigszins op de rails krijgt en kan houden.

Eens te meer wordt duidelijk dat je leven afhankelijk is van de normen en waarden die je meekrijgt en waar je wieg staat, is een doorslaggevende factor in dezen. Hoe gebeurtenissen, feiten, ideeën van vroegere generaties het leven van nakomelingen kan blijven bepalen, voor tweedracht zorgt, families uiteendrijft…blijkt eens te meer uit dit ontroerende verhaal.

Tijdens het lezen kun je niets anders dan sympathie hebben voor Liesel en gaandeweg ook voor Christel, zeker wanneer bladzijde na bladzijde meer over hun leven, hun achtergrond, hun zijn, hun… en de ‘verborgen erfenissen’ beetje bij beetje volledig worden onthuld.

Leuk is dat de auteur heel grondig onderzoek pleegde, gesprekken had met Christel (Anne) en dat originele familiebrieven en delen uit archiefstukken in het boek konden worden opgenomen. In de verantwoording achter in deze uitgave verduidelijkt Annelies Kok haar drijfveer tot het schrijven van deze familiekroniek.

Op de aantrekkelijke cover staat de achtjarige Christel (Anne) leunend tegen de zwarte Mercedes van haar vader waarin ze over en weer werd gevoerd naar haar ouders.

Het is de eerste maal dat ik een boek las waarin NSB-ers een hoofdrol hadden. Ik kan niet anders zeggen dan dat het verhaal mij inpakte, en ik er niet onverschillig tegenover kan staan. Respect voor Liesel die in uiterst moeilijke omstandigheden zich wist te handhaven, opbokste tegen vooroordelen en zich uiteindelijk gerespecteerd zag in de samenleving.

Dit boek stemt tot nadenken!
Voor het boeiende verhaal, voor de integere manier waarop dit verhaal is geschreven, voor het totale concept waardeer ik dit boek graag met vier sterren.

★★★★
Titel: Verborgen erfenissen | Subtitel: Een op waarheid gebaseerd familieverhaal | Leesfragment | Auteur: Annelies Kok | Uitgeverij Elikser | Categorie: historische romans, waargebeurd | Verkrijgbaar als: paperback | 310 pagina’s | ISBN13: 9789463652377 | Verkrijgbaar sinds: 16-09-2020 | Recensent: Pierre Peeters | Datum recensie: 29-11-2020 | Prijs: €21.50 | Bestellen