Van missie naar strijd


Recensie Van missie naar strijd door Hannie van Grol:
Aangrijpende interviews – Veteranen vertellen over hun traumatische ervaringen

In dit boek zijn twaalf verhalen opgenomen, waarin eerlijk en persoonlijk in interviews belevenissen worden verteld door oorlogsveteranen. Ook de ervaringen van partners, kinderen en hulpverleners komen aan de orde. De auteurs hebben verschillende oorlogsveteranen geïnterviewd, zoals ze in hun voorwoord schrijven, wat niet altijd even gemakkelijk was, omdat niet ieder gesprek plaats kon vinden in verband met de heftige emoties die nog altijd aanwezig zijn bij de geïnterviewden.

De overeenkomst in de verhalen is dat de veteranen stuk voor stuk hun missie met hart en ziel volbracht hebben. Na alle ontberingen zouden ze het liefst opnieuw vertrekken voor een vredes- of opbouwmissie. Alleen die kans is er niet meer. Na de vreselijke gebeurtenissen in de oorlogsgebieden hebben veel veteranen last gekregen van klachten die hun leven daarna beheersen en vaak onmogelijk maken, in medisch vakjargon PTSS (posttraumatisch stresssyndroom) of Moral Injury genaamd. Ze voeren een strijd in zichzelf, vaak lijden ze onder schuld- of schaamtegevoelens, omdat ze niet meer hebben kunnen doen om te helpen of mensen te redden. Ze krijgen de gruwelijke gebeurtenissen niet uit hun hoofd. Bovendien missen ze, terug in Nederland, begrip voor wat ze hebben meegemaakt en de verbondenheid met hun medestrijders, die tijdens hun missie vanzelfsprekend was. Je was er in iedere situatie voor elkaar!

Het zijn onthutsende verhalen over zelfmoordpogingen, vrijwillig je kinderen uit huis plaatsen, drankmisbruik en vluchten in je werk. Ook staan er ontboezemingen in van kinderen die hun ouder niet meer herkennen (“Mijn moeder is gek geworden!”), van partners die, hoewel ze proberen te ondersteunen, geen invloed uit kunnen oefenen op hun gedrag. Militairen zijn gewend door te gaan, vol te houden ondanks alles. Tot het echt niet meer gaat.

Gelukkig zijn er tegenwoordig verschillende instanties (achterin het boek worden ze genoemd) die de juiste hulp kunnen bieden. Dat was in het verleden lang niet altijd het geval. Er was destijds na terugkeer een gesprek achteraf gepland, maar daarin kwam zelden naar voren hoe verschrikkelijk de gebeurtenissen waren geweest. Doorgaan was de drijfveer. Tot een bepaalde trigger in het gewone leven ervoor zorgt, dat je flipt en niet meer verder kunt. Ook deze hulpinstanties worden in het boek vermeld.

Verder wordt er verteld over hulphonden. Dat zijn honden die speciaal opgeleid worden om als ‘maatje’ te fungeren: waarschuwen als er een woedeaanval op komst is, wakker maken bij een nachtmerrie en begeleiden in het alledaagse leven om weer onder de mensen te komen. Auteur Eric Heres heeft in 2017 een tocht gelopen van Zweden naar Noorwegen met zijn witte herdershond Ice om geld op te halen voor de opleiding van hulphond Kane voor zijn mede-auteur Bruno Steinfort, ook een oorlogsveteraan. Samen hebben ze toen besloten als respect voor het leed dat oorlogsveteranen doormaken, dit boek vol interviews samen te stellen. Frank Nuiver, zelf een veteraan, heeft de foto’s van de personen gemaakt die in het boek zijn opgenomen.

Van missie naar strijd is een onthutsend en eerlijk verslag van de strijd die veteranen blijven voeren in hun leven. Te lezen wat een impact de worsteling om weer ‘normaal’ te kunnen functioneren in onze maatschappij inhoudt, raakt heel diep. Veteranen moeten een hoge prijs betalen voor hun ‘missie’ waar ze zo vol vertrouwen en heel gedreven naar toe gingen. Gelukkig is er de laatste tijd begrip voor deze mensen en wordt hulp op maat aangeboden. Ons rest alleen nog maar respect voor de inzet die deze mensen op hun missie getoond hebben en mededogen voor de strijd die zoveel veteranen moeten voeren om weer een normaal leven te kunnen leiden. Met dank aan de auteurs die ons hierin een kijkje hebben gegeven.

★★★★
Titel: Van missie naar strijd | Auteurs: Eric Heres, Bruno Steinfort | Futuro Uitgevers | Categorie: Non-Fictie, geschiedenis, oorlog | Verkrijgbaar als: paperback en E-book | 148 pagina’s | ISBN13: 9789492221957 | Verkrijgbaar sinds: juni 2019 | Recensent: Hannie van Grol | Datum recensie: 12-08-2019 | Prijs: €18,95 | Bestellen