De cyclus van leven en dood


Recensie De cyclus van leven en dood door Hannie van Grol:
Een boek vol liefde en troost

Thea Terlouw nam in haar jeugd al dingen waar die andere mensen niet zagen. Voor haar was dat vanzelfsprekend en pas later ontdekte ze dat het niet bij iedereen zo werkte. Later in haar leven werd ze beeldend kunstenaar en in deze periode leerde ze nog beter omgaan met haar gaven. Ook begeleidde ze mensen die een bde (bijna-dood-ervaring) hadden gehad en ook stervenden op hun weg naar hun overlijden. Ze was in staat mensen rust te geven door te vertellen over het leven na de dood, omdat ze daar door haar gaven inzicht in had. Tevens hielp ze deze mensen hun pijnlijke ervaringen uit hun leven te verwerken en los te laten.

Met een van deze mensen, Margreet, maakte ze de afspraak samen een boek te schrijven. Een boek vol informatie dat Margreet na haar overlijden door zou geven aan Thea waarin over de ervaringen in het leven in de sferen zou worden verteld. De cyclus van leven en dood is hiervan het resultaat. Met dit boek krijgen we inzicht in hoe het leven na de dood er uitziet, hoeveel verschillende afdelingen (sferen) en tussenfases er zijn. Elke sfeer is afgestemd op de bewustwording die iemand in zijn leven had. Na het overlijden gaat degene dan naar de plek die past bij die persoonlijke bewustwording. Ook verhalen van anderen worden verteld en doorgegeven door Margreet.

Het geheel van de gechannelde boodschappen die door Thea genoteerd zijn, doet heel troostrijk aan. Er heerst licht en liefde in de sferen en iedereen wordt zeer liefdevol opgevangen. De pijn van het aardse bestaan wordt geheeld, iedereen krijgt inzage in zijn eigen ‘levensboek’ om verder te groeien en steeds verder te komen in de verschillende dimensies. Zelfs diegenen die verkeerd geleefd hebben, krijgen een kans dit te herstellen. Want, zoals Thea vermeldt in haar boek, geen enkele ziel gaat verloren. Wel beginnen deze zielen hun leven na de dood in de donkere sferen waar geen of weinig licht is, ook weer helemaal afgestemd op het bewustzijnsniveau van die ziel. Maar er zijn voldoende helpers aanwezig om iemand verder te helpen.

Door het inzicht dat dit boek geeft, krijg je een helder beeld van het leven na de dood, dat vol is van liefde en licht. Het kan de angst voor het sterven verminderen, omdat de overgang ons eigenlijk terug naar huis brengt, zoals uit de vele verhalen blijkt. We worden opgevangen door onze dierbaren, kunnen ons weer met hen verenigen en ook is het mogelijk om daar bijzondere taken te verrichten. Verder geeft het een antwoord op de vele vragen waarom er zoveel onrecht is in deze wereld. Iedere ziel moet een bepaalde ontwikkeling doormaken om opgebouwd karma te helen. En er zijn zoveel helpers in de sferen die ons daarbij terzijde staan. Hoe hoger ons bewustzijn zich ontwikkelt, hoe gevoeliger we worden om deze geboden hulp te ervaren.

De cyclus van leven en dood is een aanrader voor iedereen die voelt dat de dood niet het einde is van het bestaan, maar voor wie het leven zwaar is en de dood toch als een bedreiging wordt gezien. Het boek biedt troost door een glimp te laten zien van het leven erna en hoeveel liefde daar heerst, hoeveel blijheid daar is. Het voelt als een hart onder de riem door het vooruitzicht te krijgen een betere toekomst tegemoet te gaan. Tevens geeft het inzicht in het wereldgebeuren en de zin van het bestaan. We zijn hier op aarde maar ‘tijdelijk’, onze eindbestemming ligt daar waar licht en liefde volop aanwezig zijn.

★★★★
Titel: De cyclus van leven en dood | Leesfragment | Auteur: Thea Terlouw | Uitgeverij: Obelisk Boeken | Categorie: Spiritualiteit | Uitvoering: paperback | 271 pagina’s | ISBN13: 9789082581461 | Verkrijgbaar sinds: juni 2019 | Recensent: Hannie van Grol | Datum recensie: 29-07-2019 | Prijs: €24,99 | Bestellen