Blijvend meer energie


Recensie Blijvend meer energie volgens de vijf elementen door Hannie van Grol:
Blijvend meer energie volgens de vijf elementen is een praktisch zelfhulpboek voor iedereen die beter in balans wil komen. Hoewel het boek al dateert van 2012, is het nog zeer actueel. Het is gebaseerd op de leer van de TCM (Traditional Chinese Medicine) en die is al eeuwenoud en wordt nog steeds gehanteerd door o.a. acupuncturisten, voedingsdeskundigen, kinesiologen etc.

De TCM is gebaseerd op de leer van de vijf elementen. Wij in het Westen zijn bekend met de vier elementen Water, Aarde, Lucht en Vuur. Maar de aanhangers van de TCM gaan uit van de vijf elementen Vuur, Aarde, Metaal, Water en Hout. En deze elementen zijn met elkaar verbonden volgens twee cycli, de voedende en controlerende cyclus. Als er binnen één element iets gestagneerd raakt, heeft dat invloed op de doorstroming en kan er dus in een volgend element een leegte of tekort ontstaan. Pas als alle elementen goed in balans zijn, stroomt de energie weer en voelen we ons beter in evenwicht.

Dit boek begint met een korte theoretische uitleg van de vijf elementen, wat ze betekenen, waar ze voor staan en hoe ze verbonden zijn. Alles in het leven en in de natuur is onder te verdelen bij de vijf elementen, zodat er ook op die vlakken voordeel te halen valt en er dus een betere energie te bereiken is.
Dan volgt er per element een uitgebreide beschrijving, maar wat vooral belangrijk is, is dat er een test bij staat met heel veel symptomen. Als je die test doet, krijg je een idee hoeveel energie dat betreffende element heeft en welk van de elementen het meest uit balans is. En daar blijft het niet bij. Jeanine Hofs draagt daarna oplossingen aan om de energie aan te pakken en zodoende te herstellen. Daarvoor geeft ze meerdere tips, affirmaties en oefeningen, zodat je er meteen mee aan de slag kunt. Je krijgt op die manier inzicht in je energiebalans en de handvatten om die te verbeteren.

Blijvend meer energie volgens de vijf elementen geeft een beknopt overzicht van waar de vijf elementen voor staan. Wezenlijk daarbij is dat de mens holistisch wordt bekeken. In de Westerse geneeskunde kijkt men naar de aandoening en de gevolgen daarvan. In de TCM staat de mens centraal en wordt in eerste instantie gelet op het voorkómen van ziektes, maar ook is er aandacht voor de geest. Want als er ergens een onbalans is, zowel mentaal/emotioneel als fysiek, dan is de hele mens uit balans en is dat ergens in de vijf elementen aan te wijzen, maar ook te herstellen.

Dit boek is zowel informatief als praktisch. De auteur is er op sublieme wijze in geslaagd het wezenlijke van de TCM in een begrijpelijke taal neer te zetten. Ook de opbouw van de elementen die telkens op dezelfde manier plaatsvindt, geeft houvast in het werken met deze materie. En zoals de schrijfster ergens opmerkt, is het belangrijk om ook echt de oefeningen te gaan doen en niet te blijven steken in het lezen van alle informatie. Ze vergelijkt dat met alles lezen over skiën en dan op de latten gaan staan. Die manier is gedoemd te mislukken. Maar als je werkelijk aan de slag gaat met de energie volgens de vijf elementen en de bijbehorende tips en oefeningen, dan staat er een gigantische beloning tegenover: de gezondheid in eigen hand nemen en vol energie in het leven staan!

★★★★★
Titel:Blijvend meer energie volgens de vijf elementen | Leesfragment | Auteur: Jeanine Hofs | Samenwerkende Uitgevers Vof | Categorie: Gezondheid | Uitvoering: paperback | 172 pagina’s | ISBN13: 9789077408957 | Verkrijgbaar sinds: april 2011 |Recensent: Hannie van Grol | Datum recensie: 23-1-2019| Prijs: €17,50 | Bestellen