Tagarchief: non-fictie

Van missie naar strijd

Standaard

Recensie Van missie naar strijd door Hannie van Grol:
Aangrijpende interviews – Veteranen vertellen over hun traumatische ervaringen

In dit boek zijn twaalf verhalen opgenomen, waarin eerlijk en persoonlijk in interviews belevenissen worden verteld door oorlogsveteranen. Ook de ervaringen van partners, kinderen en hulpverleners komen aan de orde. De auteurs hebben verschillende oorlogsveteranen geïnterviewd, zoals ze in hun voorwoord schrijven, wat niet altijd even gemakkelijk was, omdat niet ieder gesprek plaats kon vinden in verband met de heftige emoties die nog altijd aanwezig zijn bij de geïnterviewden.

De overeenkomst in de verhalen is dat de veteranen stuk voor stuk hun missie met hart en ziel volbracht hebben. Na alle ontberingen zouden ze het liefst opnieuw vertrekken voor een vredes- of opbouwmissie. Alleen die kans is er niet meer. Na de vreselijke gebeurtenissen in de oorlogsgebieden hebben veel veteranen last gekregen van klachten die hun leven daarna beheersen en vaak onmogelijk maken, in medisch vakjargon PTSS (posttraumatisch stresssyndroom) of Moral Injury genaamd. Ze voeren een strijd in zichzelf, vaak lijden ze onder schuld- of schaamtegevoelens, omdat ze niet meer hebben kunnen doen om te helpen of mensen te redden. Ze krijgen de gruwelijke gebeurtenissen niet uit hun hoofd. Bovendien missen ze, terug in Nederland, begrip voor wat ze hebben meegemaakt en de verbondenheid met hun medestrijders, die tijdens hun missie vanzelfsprekend was. Je was er in iedere situatie voor elkaar!

Het zijn onthutsende verhalen over zelfmoordpogingen, vrijwillig je kinderen uit huis plaatsen, drankmisbruik en vluchten in je werk. Ook staan er ontboezemingen in van kinderen die hun ouder niet meer herkennen (“Mijn moeder is gek geworden!”), van partners die, hoewel ze proberen te ondersteunen, geen invloed uit kunnen oefenen op hun gedrag. Militairen zijn gewend door te gaan, vol te houden ondanks alles. Tot het echt niet meer gaat.

Gelukkig zijn er tegenwoordig verschillende instanties (achterin het boek worden ze genoemd) die de juiste hulp kunnen bieden. Dat was in het verleden lang niet altijd het geval. Er was destijds na terugkeer een gesprek achteraf gepland, maar daarin kwam zelden naar voren hoe verschrikkelijk de gebeurtenissen waren geweest. Doorgaan was de drijfveer. Tot een bepaalde trigger in het gewone leven ervoor zorgt, dat je flipt en niet meer verder kunt. Ook deze hulpinstanties worden in het boek vermeld.

Verder wordt er verteld over hulphonden. Dat zijn honden die speciaal opgeleid worden om als ‘maatje’ te fungeren: waarschuwen als er een woedeaanval op komst is, wakker maken bij een nachtmerrie en begeleiden in het alledaagse leven om weer onder de mensen te komen. Auteur Eric Heres heeft in 2017 een tocht gelopen van Zweden naar Noorwegen met zijn witte herdershond Ice om geld op te halen voor de opleiding van hulphond Kane voor zijn mede-auteur Bruno Steinfort, ook een oorlogsveteraan. Samen hebben ze toen besloten als respect voor het leed dat oorlogsveteranen doormaken, dit boek vol interviews samen te stellen. Frank Nuiver, zelf een veteraan, heeft de foto’s van de personen gemaakt die in het boek zijn opgenomen.

Van missie naar strijd is een onthutsend en eerlijk verslag van de strijd die veteranen blijven voeren in hun leven. Te lezen wat een impact de worsteling om weer ‘normaal’ te kunnen functioneren in onze maatschappij inhoudt, raakt heel diep. Veteranen moeten een hoge prijs betalen voor hun ‘missie’ waar ze zo vol vertrouwen en heel gedreven naar toe gingen. Gelukkig is er de laatste tijd begrip voor deze mensen en wordt hulp op maat aangeboden. Ons rest alleen nog maar respect voor de inzet die deze mensen op hun missie getoond hebben en mededogen voor de strijd die zoveel veteranen moeten voeren om weer een normaal leven te kunnen leiden. Met dank aan de auteurs die ons hierin een kijkje hebben gegeven.

★★★★
Titel: Van missie naar strijd | Auteurs: Eric Heres, Bruno Steinfort | Futuro Uitgevers | Categorie: Non-Fictie, geschiedenis, oorlog | Verkrijgbaar als: paperback en E-book  | 148 pagina’s | ISBN13: 9789492221957 | Verkrijgbaar sinds: juni 2019 | Recensent:  Hannie van Grol | Datum recensie: 12-08-2019 | Prijs: €18,95  | Bestellen

Explicador

Standaard

Recensie Explicador door Hannie van Grol:
Kan het menselijk brein in een computer gestopt worden?

Aanleiding tot dit boek is de paniekaanval van de schrijver naar aanleiding van de neurostimulator, een computertje in zijn rug, dat daar geplaatst werd om clusterhoofdpijn tegen te gaan. Hij vroeg zich af of het mogelijk zou zijn de mens in een computer te stoppen en of die computer dan een paniekaanval zou kunnen krijgen .

De hoofdpersoon in dit boek is S. Zo wordt hij genoemd, Es, officieel is het Sep, omdat er een naam nodig was voor zijn paspoort en een letter alleen niet volstond. Het verhaal beschrijft één dag uit het leven van S, aangevuld met flashbacks waarin we S leren kennen en gaan begrijpen hoe hij in elkaar zit. Op deze Glorieuze Dag zijn er drie dingen van belang, het voltooien van een baanbrekend Manifest, zijn vader vertellen dat hij verliefd is op zijn halfzusje en een operatie om een stimulator in zijn rug te verwijderen, omdat die plek is gaan ontsteken.

De dag die beschreven wordt, wordt verteld in chronologische volgorde. Het boek bestaat uit korte hoofdstukken die ook de flashbacks bevatten, maar tevens een terugblik op het kunstenaarsleven van Paul van Ostaijen en de kring waartoe hij behoort. Ook andere schrijvers, filosofen en kunstenaars die de stroming dadaïsme aanhangen, passeren de revue. Wat S tracht te onderzoeken is, of de menselijke creativiteit in algoritmes gevangen kan worden. Die is namelijk uniek. In een computer kun je wel data, statistieken en feiten opslaan, maar hoe om te gaan met creativiteit, kunstbeleving en filosofische gedachtepatronen? Hij probeert het geheim van de menselijke creativiteit te ontrafelen.

In de flashbacks wordt duidelijk hoe zijn jeugd verlopen is. Al op jonge leeftijd verliet zijn moeder hem en ging in een Franse hippiecommune wonen, waar hij op latere leeftijd eenmaal op bezoek ging. Verder groeide hij op bij zijn vader en zijn oma. Ook maken we kennis met zijn halfzusje Sterre, ook verlaten door dezelfde moeder. Zij groeide op bij haar opa. Als S ontdekt dat hij een halfzusje heeft, zoekt hij haar op en er ontstaat een haast incestueuze verhouding tussen beiden.

Daarnaast ziet S Paul van Ostaijen als zijn grote voorbeeld. Hij vertelt over zijn leven, het dadaïsme, het futurisme, het beléven van de kunst. Hij haalt citaten van filosofen aan, van schrijvers, de eerste filmmakers, etc. Uit het laatste gebied komt ook de titel van het boek: Explicador, degene die de verschillende scènes aan elkaar praatte om het begrijpelijk te maken voor de toeschouwers, die immers alleen beelden zagen. Kortom, er wordt heel veel informatie gegeven en Pleij laat zien dat hij een gedegen kennis heeft van kunst en wetenschap. Zelf beschrijft hij zijn ervaring bij het lezen van de filosoof Friedländer als volgt:
“De zinnen van Friedländer riepen zoveel associaties en bijgedachten op, dat hij zich niet kon concentreren op het ontleden van de bedoeling van de schrijver. ADHD-lezen noemde hij het.”
Ditzelfde gevoel kan de lezer ervaren bij dit boek. Er wordt zoveel informatie gegeven, dat je soms het idee hebt te verzanden in allerlei zijwegen.

Explicador behandelt een actueel thema. Ook de techniek van nu wordt duidelijk meegenomen, de smartphone, podcasts, dataverzamelingen etc. Het Manifest beoogt het startschot te zijn voor de ontwikkeling van de zelfstandig denkende computer. Zijn vader, Marcel van Veggelen, die een groot politicus is en partijvoorzitter van Het Ware Nederland, is razend enthousiast over het Manifest. Het blijft onduidelijk hoe hij dit als politicus kan gebruiken. S voelt wel dat zijn vader hem probeert te claimen en eigenlijk wil hij zich losmaken van hem, maar dat gaat hem nog niet zo makkelijk af. Regelmatig valt het woord Vadermoord, in de betekenis van onafhankelijk worden van de vader.

De schrijfstijl van Explicador is goed, maar door alle wetenschappelijke termen en de uitgebreide beschrijvingen van allerlei kunstenaars en filosofische citaten is het geen boek dat gemakkelijk leest. Ook is het lastig de grote lijn vast te houden door allerlei uitweidingen in tijd en ruimte. Alleen de 24 uur waarbinnen het verhaal zich afspeelt, zijn chronologisch, de andere gebeurtenissen worden willekeurig beschreven, heen en weer springend in de tijd. Er wordt zoveel verteld dat het moeilijk is hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden. Het boek vraagt tijd om gelezen te worden en te laten bezinken. Voor de liefhebbers van dit soort grote vraagstukken is dit boek een aanrader.

★★★★
Titel: Explicador | Auteur: Sander Pleij | Uitgeverij: Lebowski | Categorie: Literaire romans, non-fictie | Uitvoering: paperback of E-book | 352 pagina’s | ISBN13: 9789048842766 | Verkrijgbaar sinds:08-02-2019 |Recensent: Hannie van Grol | Datum recensie: 27-04-2019 | Prijs: €21,99 | Bestellen

De mens

Standaard

Recensie De Mens door Fany van Hemelen:
In De Mens neemt Tom Phillips ons mee op een krankzinnige reis door de grootste fock-ups van de mens in de geschiedenis. Onze mensensoort blijkt nogal ijdel, dom en machtsgeil. Soms zijn we ook naïef of jaloers op anderen en al deze eigenschappen maken dat we vaak mislukken in onze plannen. Het is net ons complexe brein dat onder meer zorgt voor onheil en foute ideeën.

Wat heb ik genoten van dit sarcastisch vertelde non-fictie boek. Toegegeven, het feit dat door ons toedoen allerlei catastrofes gebeuren is niet leuk en op zijn zachtst gezegd erg verontrustend. Een heel meer (Het Aralmeer) dat “verdampt”, de natuur die we naar onze hand willen zetten, leiders met idiote plannen, .. het zijn allemaal voorbeelden van catastrofes door typisch menselijk handelen. Naïviteit, macht en geld spelen naast “ de drang naar steeds meer en beter” een grote rol in de fouten in het verleden. We zijn dus minder succesvol dan we denken en onze ego’s maken er vaak een puinhoop van.

“Zodra wij ergens neerstrijken, holt de buurt achteruit” – Citaat Tom Phillips

Dit non-fictie boek is geen droge opsomming van feiten, meer nog, door de droge humor en de rake voorbeelden, moest ik vaak hardop lachen om zoveel onzin van de “intelligente soort”. Tom Philips is naast journalist ook cabaretier en dat blijkt duidelijk uit zijn manier van schrijven.Deze man schrijft zo beeldend en direct dat ik me de gebeurtenissen visueel kon voorstellen. Elk hoofdstuk gaat over een bepaalde reden waarom we de bal vaak compleet misslaan. De auteur verstaat de kunst om feiten in een attractieve en bijna cartoonachtige vorm te gieten. Door deze aanpak heeft het boek echt waardevolle informatie en nuttige weetjes te bieden. In tien hoofdstukken neemt hij me mee op reis door verschillende missers in het verleden.

Door de humor komt de boodschap ook helemaal over en is het effect veel groter dan als het boek een saaie opsomming zou gegeven hebben.

Na De Mens weet ik zeker dat we falen omdat er allerlei verklaringen voor ons gedrag zijn. Toch hoop ik dat we toch wel wat dingen onthouden uit dit heerlijk amusante en leerrijke non-fictie boek met een boodschap.

Nog belangrijk om te weten is dat veel zaken in dit boek echt wetenschappelijk onderbouwd zijn. Wanneer er geen concreet bewijs is, geeft de auteur dit aan door te verduidelijken dat het waarschijnlijk zo zal gegaan zijn.

Na De Mens weet ik zeker dat we falen omdat er allerlei verklaringen voor ons gedrag zijn. Toch hoop ik dat we toch wel wat dingen onthouden uit dit heerlijk amusante en leerrijke non-fictie boek met een boodschap.

De Mens is het antwoord op waarom wij als mensen dingen vaak verkeerd aanpakken. Het is maar de vraag of we in de toekomst slimmer gaan worden. Na De Mens gelezen te hebben, weet ik zeker dat we falen omdat er allerlei verklaringen voor ons gedrag zijn. Toch hoop ik dat we toch wel wat dingen onthouden uit dit heerlijk amusante en leerrijke non-fictie boek met een boodschap.

Waarschijnlijk is dit ijdele hoop en kan Tom Phillips nog wel een ander boek samenstellen over de blunders die we in de toekomst gaan maken?

★★★★★
Titel: De mens | Leesfragment | Auteur: Tom Phillips | Uitgeverij Thomas Rap | Categorie: romans – non-fictie | Uitvoering: paperback of E-book | 368 pagina’s | ISBN13: 9789400402638 | Verkrijgbaar sinds: februari 2019 |Recensent: Fany van Hemelen | Datum recensie: 05-04-2019 | Prijs max: €22,50 | Bestellen

Als het winter wordt

Standaard

Recensie Als het winter wordt door Inge Brunnekreef:
Het is winter en het is ijskoud en er ligt heel veel sneeuw. Wij wonen gelukkig in een huis waar het warm is maar hoe komen dieren de winter door?

In dit harde kartonnen boekje met geheime flapjes lees en leer je alles over het overwinteren van de dieren. Wat doen de vogels om te overleven? En wat doen de vissen als het water bevriest? Hoe zit het met de andere kleine kwetsbare dieren?

Als het winter wordt is een superleuk boek voor jonge kinderen waar van alles in valt te ontdekken. Kinderen kunnen in het boek de sporen volgen van een dier, maar van welk dier zijn deze bijzondere sporen? Dat vind je weer achter een geheim flapje waar ook de nodige informatie wordt gegeven.

De afbeeldingen van Thomas Müller zijn over de gehele breedte van het boek afgebeeld en zijn echt prachtig. Samen met je kind valt er veel te ontdekken. De afbeeldingen sluiten bovendien heel goed aan bij de tekst. De teksten zijn niet heel lang, maar wel heel duidelijk voor kinderen, mede door het gebruik van een simpel taalgebruik.

Als het winter wordt is een bijzonder mooi en een plezierig boek om samen met je kind door te nemen. Er is zoveel te ontdekken en te zien in het boekje dat het uren leesplezier geeft en kinderen leren er ook nog eens aardig wat van en op een ongedwongen speelse manier. Echt een aanrader voor kinderen vanaf 4 jaar.

★★★★★
Titel: Als het winter wordt | Auteur en illustrator : Thomas Müller | Uitgeverij De Vier Windstreken | Categorie: Kids, prentenboeken | Leeftijd 2+ | Uitvoering: kartonboek met flapjes | 16 pagina’s | ISBN13: 9789051166651 | Verkrijgbaar sinds: september 2018 | Recensent: Inge Brunnekreef | Datum recensie: 4-12-2018 | Prijs: €13,95 | Bestellen

Op mijn manier

Standaard

Recensie Op mijn manier door Antoinette van Steeg:
Dominique Dumortier heeft met Op mijn manier haar tweede boek geschreven over autisme. In 20o2 verscheen haar eerste boek: Van een andere planeet- autisme van binnenuit.
Ze heeft orthopedagogie gestudeerd en schrijft nu haar eigen levenservaringen met autisme. Dominique Dumortier geeft ook lezingen over het leven met autisme. Naast dat ze zelf autisme heeft, hebben haar dochters ook autisme. Waar zijzelf als opgroeiend meisje alles moest laten ‘overkomen’ kan ze nu wel haar eigen kinderen beter begeleiden.

In haar boeken vertelt ze hoe autisme haar leven bepaalt en beschrijft heel veel voorbeelden en situaties. Zo heeft ze behoefte aan structuur. Dit kan zich uiten met spullen verplaatsen, maar ook de verschillen in jaarseizoenen. Een weg ziet er anders uit als de blaadjes van de bomen vallen, dan als de bomen vol in het blad staan, de structuur is er dan niet.

Ook het letterlijk nemen van woorden en beeldvorming bespreekt ze in haar boek. Een sporthal hoort eigenlijk niet gebruikt te worden voor een feest of bijeenkomst. Als iemand iets uitlegt, neemt ze dat ook letterlijk. Ze zal als ze een taak krijgt, de gehele opdracht uitvoeren en kan bij – en hoofdzaak niet van elkaar scheiden.

Dominique weet nu beter om te gaan met haar autisme. Zo werkt ze met kleuren om het overzicht snel te hebben, verschijnt ze voor een lezing vroeg om de ruimte en zaal tot zich te nemen en plant ze haar agenda goed. Ze weet wanneer ze ruimte nodig heeft om te herstellen of juist wel iets kan plannen.
Ondanks dat haar leven draait om haar autisme, geeft ze aan dat ze er nu goed mee kan leven. Ze kent haar valkuilen en triggerpoints. Hierdoor is het leven goed leefbaar voor haar en haar kinderen.
Ik had nog niet eerder gehoord van Dominique Dumortier en vond het erg leuk dat ze mij vroeg om haar tweede boek te lezen.

In het begin moest ik wel even wennen aan haar schrijfstijl. Ze gebruikt veel herhaalwoorden en soms waren de zinnen onnodig lang. Toch, eenmaal hieraan gewend, heb ik het boek met plezier gelezen.
Complimenten dat ze haar eigen ervaring op papier durft te zetten. Het is toch een deel van je leven. Anderzijds biedt het de lezer heel veel inzicht in wat autisme voor impact heeft in iemands dagelijkse leven. Ik hoop dat ouders van kinderen met autisme en hulpverleners dit boek gaan lezen. Het legt duidelijk uit wat autisme kan betekenen voor iemand en hoe de omgeving hiermee kan omgaan.
Mensen zonder autisme leven hun leven zo anders. Die zien details niet zo scherp, deze vallen voor hen nauwelijks op, terwijl iemand met autisme juist heel sterk de details bemerkt en wel zo heftig dat het op dat moment veel energie kost en hun doen en laten kan beperken.

Ik heb zelf gewerkt met cliënten met autisme, die ook verstandelijk beperkt waren. Ik herken beschreven situaties in het boek. Toch had ik anders gereageerd op de cliënten als ik dit boek had gelezen. Meer begripvol en een andere benadering in hun gedrag.

Autisme heb je, maar het is aan jezelf en de omgeving om hier zo leefbaar mogelijk mee om te gaan. Dominique heeft dit met haar tweede boek herkenbaar beschreven met dagelijkse voorbeelden.

★★★★
Titel: Op mijn manier | Auteur: Dominique Dumortier | Uitgeverij Paris Books | Categorie: Gezondheid, psychologie | Uitvoering: paperback | 175 pagina’s| ISBN13: 9789492883353 | Verkrijgbaar sinds: oktober 2018 |Recensent: Antoinette van Steeg | Datum recensie: 24-10-2018 | Prijs: €17,50 | Bestellen